En veckoplanering med fokus på självkärlek

Integrera dagliga självkärleksövningar för att skapa en meningsfull och balanserad livsstil, grundad i självkärlek.

Är det svårt för dig att hitta tid för det som får dig att må bra? Snurrar vardagen på utan att du riktigt hinner stanna upp?

När du gör din veckoplanering med fokus på självkärlek handlar det inte bara om att få en struktur och översikt, utan också om att välja bort och avboka saker som känns för mycket.

Vad kan du förvänta dig?

Med den här veckoplaneringen inleder du varje vecka med en stund för dig där du sätter intentioner och planerar, för att sen avsluta varje vecka med reflektion.

Genom att integrera självkärlek i din dagliga rutin, kommer du att uppleva mer glädje och utveckla en finare relation till dig själv.

Veckoplaneringen hjälper dig att skapa en tillvaro som är i harmoni med dina värderingar och behov.

Vill du med hjälp av små steg och praktiska verktyg skapa stora förändringar i ditt liv?