Reflektioner & intentioner i månadsskiftet

En digital guide för dig som vill utvecklas av insikter och sträva mot meningsfulla mål.

När du jobbar med den här guiden kommer du att få en bättre förståelse för vad du gör med din tid och lära dig hur du ska prioritera det som är viktigt för dig.

Guiden är skapad för dig som strävar efter att leva ett medvetet och meningsfullt liv.

Genom att reflektera över dina erfarenheter från den gångna månaden och sätta tydliga intentioner för den kommande månaden, kan du skapa riktning och fokus i din personliga utveckling och tillvaro.

Vad du kan förvänta dig:


Denna guide är utformad för att vara en användbar resurs som stöttar din personliga utveckling och hjälper dig att leva ett mer meningsfullt och medvetet liv.

Genom att reflektera över dina framsteg och sätta tydliga intentioner, kommer du att uppleva en tydligare riktning och ett ökat fokus i ditt liv.

Frågorna är utformade för att främja självkännedom och hjälper dig att växa som individ.

Guiden är uppdelad i 4 kategorier:

Självkärlek
Relationer
Välmående
Jobb/ daglig sysselsättning

De olika kategorierna inspirerar och motiverar dig att göra de förändringar du längtar efter och behöver för att skapa en långsiktig förbättring inom viktiga områden i ditt liv!

Vill du släppa stressen och skapa balans i din tillvaro?