"Hur du läker från ohälsosamma relationer och bygger självkärlek"

Bryt dina negativa mönster och skapa en hälsosam relation till dig själv och andra

En webbkurs där du med nya insikter, konkreta verktyg och övningar kommer få hjälp att gå vidare från dåliga relationer och bygga en kärleksfull och hälsosam relation till dig själv.

Känner du igen dig i att du...

 • Har varit/är i en ohälsosam relation med någon annan eller dig själv?
 • Längtar efter självkärlek och acceptans av den du är?
 • Vill utveckla relationen du har till dig själv?
 • Vill läka och släppa taget?
 • Söker verktyg för att bygga hälsosamma relationer till dig själv och andra?
 • Längtar efter ett sammanhang och en gemenskap?

Då är kursen för dig!

Frigör dig från ditt förflutna och låt dig ledas till självkärleken du har längtat efter att få uppleva!

En digital kurs där vi möts vid 3 tillfällen och du kommer att lära dig hur du läker från ohälsosamma relationer och bygger upp ett sunt förhållande till dig själv.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:

7/8, 14/8, 21/8 (FULLBOKAT)

13/11, 20/11, 27/11 FULLBOKAT

PLATS: Online via zoom.

TID: 20:00-21:30

INVESTERING: 2450kr (möjlighet att delbetala)

Förstå ohälsosamma relationer

 • Identifiera och förstå tecken på ohälsosamma relationer.
 • Utforska olika typer av ohälsosamma relationer.
 • Förståelse hur ohälsosamma relationer påverkar självkänslan och välmåendet.

Hur du läker och släpper taget

 • Att bearbeta emotionellt bagage.
 • Strategier för att släppa taget om ohälsosamma relationer.
 • Skapa förståelse och praktisera självkärlek i processen.

Återupptäck ditt egna värde

 • Bygg en grund av självacceptans och självkärlek.
 • Identifiera och utmana negativa mönster och självkritik.
 • Utveckla självmedkänsla och ett egenvärde.

Att sätta sunda gränser

 • Förstå vikten av gränser i en relation.
 • Lär dig att hålla och kommunicera gränser.
 • Övervinn skuld och rädsla kopplade till att sätta gränser.

Omfamna ditt autentiska jag

 • Att överkomma samhällets förväntningar och normer.
 • Stå upp för dig själv.
 • Bygg upp självförtroendet och lev ett liv i linje med dina värderingar.

Efter kursen kommer du ha:

 • En djupare förståelse för ohälsosamma relationer och hur dom påverkar dig.
 • Insikter om dina egna mönster och beteenden i relationer.
 • Verktyg och strategier för att sätta hälsosamma gränser.
 • En ökad självmedvetenhet som bidrar till din personliga utveckling.
 • Metoder för att stärka relationen till dig själv.
 • Kunskap för att bryta negativa mönster.
 • Ett större självförtroende och förmågan att leva närmare dig själv och dina värderingar.